DIENSTWISSEL

Personeel kan zelf een dienstwissel doen aan een ander personeelslid met dezelfde competenties.

De ontvanger krijgt een bericht in de inbox. Vanuit hier kan de ontvanger de dienst goedkeuren of afwijzen.

Na acceptatie van ontvanger, zal de aanvraag pas in beeld komen voor de planner. Zodra deze ook akkoord is, wordt de dienst automatisch gewisseld in de planning. Beide medewerkers ontvangen ook een bevestiging van de omgeruilde dienst.