Dienstwissel

Personeel kan zelf een ruil voorstel doen aan een ander personeelslid met dezelfde competenties.

Dienstwissel aanvragen in Online Planning

Indien deze hiermee akkoord is dan komt deze keuze ter goedkeuring te liggen voor de planner of ondernemer.

Zodra deze ook akkoord is en op akkoord heeft geklikt, wordt de dienst automatisch gewisseld in de planning.

Beoordelen van een dienstwissel in Online Planning