ZIEKTE

Met Online Planning kunt u eenvoudig uw verzuimregistratie bijhouden. Geregistreerd verzuim kan worden weergegeven in de planning.

Verzuimgevallen bij langdurige ziekte en zwangerschapsverlof wordt duidelijk inzichtelijk in uw rapportage bij het totaliseren van de verzuimuren.

Doorbetaalde uren worden direct meegenomen in de kostenberekening.