Rooster maken

Werk rooster

Het werk rooster van de huidige week is het eerste scherm wat u ziet. Dit is waar het allemaal om draait, u kunt per dag zien wie van hoelaat tot hoelaat moet werken.

Voor de ondernemer of planner zelf zijn er nog een aantal extra functionaliteiten opgenomen in dit scherm, o.a.:

  • Rechts bovenaan is een vak met daarin de loonkosten weergegeven, deze kleurt op aan de hand van uw planning. Zit u boven uw begroot budget dan wordt het vak rood. Zit u op budget dan kleurt het vak groen.
  • In het rooster is te zien of personeel wat ingepland staat nog verlof heeft aangevraagd (oranje), verlof(rood) toegewezen heeft gekregen of verzuim(geel) heeft.
Het hoofdscherm van de planning met het budget inzichtelijk

Rooster maken

Een rooster maken is eenvoudig, door op een dag te klikken opent een nieuw scherm waarin de zojuist aangeklikte dag aangepast kan worden. Het planscherm is opgebouwd uit 4 delen, het ingeplande personeel, beschikbaar personeel, niet beschikbaar personeel (inclusief waarom niet beschikbaar) en een overzicht met daarin de kosten en uren.

Ingepland
Hierin staan de medewerkers die ingepland zijn, voor welke tijden en wat de personeelskosten voor deze medewerker zijn.

Beschikbaar
Bij beschikbaar staat vermeld welke medewerker beschikbaar is. En hoeveel deze medewerker al is ingepland op de te plannen week, ten opzichte van het aantal contract uren.

Niet beschikbaar
Het deel niet beschikbaar bestaat uit 3 kolommen:

  • Niet beschikbaar ivm vakantieurenMedewerkers met een verlofaanvraag of een verlof toewijzingen.
  • Niet beschikbaar ivm verzuimMedewerkers die met verzuim zijn.
  • Niet beschikbaar ivm elders gepland
    Medewerker die al op een andere afdeling zijn ingepland worden in de laatste kolom weergegeven. Doordat deze ook gemarkeerd zijn als niet beschikbaar kunnen deze tijdens het rooster maken ook niet op dezelfde tijd ergens anders worden ingepland. Wel kunnen deze op andere tijden op de dezelfde dag ingepland worden.

Totalen
In het planscherm zijn ook de totale loonkosten en uren van de gehele week zichtbaar. En een daarbij behorend budget wat is ingesteld.

Het scherm waarin alle loonkosten en vakantieaanvragen direct zichtbaar zijn