Overgang naar Online Planning versie 3

Online Planning versie 3.0 is een feit!
Na 2 jaar bouwen, plannen en programmeren hebben we onlangs onze nieuwste versie van Online Planning gelanceerd! We hebben daarvoor eerst een grondig uitgedacht plan opgesteld met de wensen en eisen die we stelden aan een nieuwe versie. De ideeën hiervoor zijn mede gekomen van uw input, vragen en feedback. We zijn dan ook buitengewoon trots dat na zoveel maanden bouwen en programmeren er nu eindelijk een echte nieuwe versie staat.

Nieuwe functionaliteit
Alles is van de grond af aan opnieuw opgebouwd met het nieuwe ontwerp in gedachten, de complete look en feel van de applicatie is veranderd, moderner, frisser en duidelijker. Vanaf nu faciliteren we voor u de volledige supermarkt cao met alle bijhorende uurtypes zoals roosteruren, vakantieuren, ADV, overwerk, toeslaguren en verzuim. Alles zit nu in het pakket en dat zorgt ervoor dat de rapportering sterk is uitgebreid. Diverse andere cao’s zijn in ontwikkelen en zullen ook snel volgen!

Verbeteringen
De veranderingen in het planscherm per dag zullen voor u direct in het oog springen. Dit is nu veel rustiger van opzet en voorziet u van meer informatie dan voorheen. In dit scherm wordt nu ook informatie gegeven over vakantie, verzuim en dat een medewerker al ingepland staat voor een andere afdeling. Daarnaast is er nu een rechtensysteem ingebouwd, waarmee u aan uw medewerkers bepaalde rechten kunt toekennen die beperkte functionaliteit biedt aan die medewerker. Denk hierbij aan een afdelingsplanner met of zonder inzicht in personeelskosten.

Geef een antwoord